-  -
Tekstgrootte   
Privazorg Rivierenland 'Dé Thuiszorg waarbij U zich thuis voelt'

Zorgaanbod

U heeft recht op zorg indien u een geldige indicatie heeft. Zorg kan vergoed worden uit de ZVW (Zorg Verzekerings Wet). De zorg die dan wordt vergoed noemen we “zorg in natura”. Het is ook mogelijk om een PGB aan te vragen, waarbij u zelf de financiën beheert. De indicatie voor verzorging en  verpleging wordt door Wijkverpleegkundige gesteld worden. Voor begeleiding kunt U een indicatie aanvragen doen bij het Wmo loket bij in uw gemeente.

Voor een indicatie voor de WLZ (Wet Langdurige Zorg) voor opname in het verpleeghuis of verzorgingshuis kunt u bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) een aanvraag doen. Het CIZ geeft vervolgens een indicatiebesluit af.

Kijk voor meer informatie op www.ciz.nl.

Vanuit de ZVW (Zorgverzekeringswet) wordt ook MSVT-zorg  (Medisch Specialistische Verpleging Thuis) vergoed. De specialist is verantwoordelijk voor de medische zorg in de thuissituatie en geeft opdracht voor deze verpleegkundige zorg.

Ook kunt u particuliere zorg inkopen, vraag ons naar de mogelijkheden. 

Huishoudelijke zorg vraagt u aan via de gemeente waar u woont en kan op grond van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) worden geïndiceerd.

PrivaZorg Rivierenland werkt met kleine teams. Voordelen  hiervan zijn een eenduidige werkwijze en vertrouwde gezichten. Heeft u verpleging en persoonlijke verzorging nodig, dan streven wij ernaar dat er één hulpverlener komt die beide taken aaneengesloten aan elkaar kan verrichten, zodat u niet onnodig meerdere mensen over de vloer krijgt.

Bij de eerst verantwoordelijke verzorgende (E.V.V.-er) kunt u terecht voor advies en informatie. Om de zorgverlening zo goed mogelijk te laten verlopen en om optimaal te kunnen aansluiten bij uw wensen, ontvangt u bij aanvang van de zorgverlening een zorgdossier. Tijdens en ook na afloop van de zorgperiode blijft het uw eigendom. Het bevat ondermeer uw persoonlijke zorgplan en de zorgverleners noteren hierin hun bevindingen. Zo heeft u alles overzichtelijk bij elkaar.

 

© puntjesopde-i.nl