-  -
Tekstgrootte   
Privazorg Rivierenland 'Dé Thuiszorg waarbij U zich thuis voelt'

Aanbevolen websites

www.privazorg.nl
Algemene informatie van PrivaZorg (centraal kantoor) waar wij mee samenwerken.

www.ciz.nl
De website van het Centrum Indicatiestelling Zorg

www.hetcak.nl
CAK is de afkorting van Centraal Administratie Kantoor . Het CAK doet de administratie en berekening van de eigen bijdrage. U kunt hier ook uw eigen bijdrage zelf berekenen.

www.zorgwijzer.nl
Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ) Informatie over de zorgverzekeringswet.

www.svb.nl
De Sociale Verzekerings Bank kan u van dienst zijn op allerlei gebieden die met uw financiële situatie of administratie hebben te maken.

www.regelhulp.nl
Een wegwijzer van de overheid voor zorg, hulp en financiële steun.

www.belastingdienst.nl
Voor informatie voor de aftrekmogelijkheden van zorg.

© puntjesopde-i.nl