-  -
Tekstgrootte   
Privazorg Rivierenland 'Dé Thuiszorg waarbij U zich thuis voelt'

PrivaZorg Rivierenland e.o.

PrivaZorg is een door het ministerie van VWS erkende landelijk werkende AWBZ thuiszorg organisatie. In Nederland is een netwerk van ruim 30 regionale steunpunten, waarvan PrivaZorg Rivierenland er èèn is. Vanuit het Centraal Kantoor in Amersfoort worden de steunpunten ondersteund op allerlei terreinen o.a. wet en regelgeving, financiële administratie. 

Onze visie is dat de client centraal staat en de regie over zijn eigen leven zoveel mogelijk behoudt. Invulling van de zorg gebeurt dan ook altijd in overleg met u en uw naaste familie. Bij ons staat uw zelfstandigheid voorop en samen met u maken we een individueel zorgplan, waarbij uw wensen bepalend zijn. Zo krijgt u hulp op de momenten en manieren waarop u dat wilt zonder wachtlijsten, door deskundige en vertrouwde zorgverleners.

Hierbij respecteren wij uw leefwijze, privacy, wensen, voorkeuren en maken geen onderscheid op het gebied van religie, ras of geaardheid.

De zelfstandige zorgverleners van PrivaZorg zijn gemotiveerde professionals, ook hierbij maken wij geen onderscheid in religie, ras of geaardheid. Zij kunnen flexibel inspelen op veranderingen in uw leefsituatie.

Om de kwaliteit van de zorg te bewaken wordt d.m.v. tussentijdse evaluaties de zorginzet besproken. Indien wensen en/of eisen veranderd zijn, wordt de zorg hierop aangepast.

Neem gerust contact met ons op als u een vraag heeft over:
1. Indicatiestelling
2. ZVW-zorg
3. WMO-zorg
4. PGB
5. Particuliere zorg
6. Eigen bijdrage
7. Kwaliteit/deskundigheid

Bent u niet tevreden?
Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de zorg en ondersteuning die u via PrivaZorg ontvangt. Wij horen graag van u als u niet helemaal tevreden bent over de geleverde zorg of ondersteuning. Alleen door uw signalen kunnen wij de kwaliteit (verder) verbeteren.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris
Wij hebben een klachtenreglement en een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. Zit u iets dwars? Bespreek dit dan eerst met de zorgverlener of het Steunpunt. Dan komt u dichtbij en snel tot een oplossing.

U kunt een klacht ook altijd rechtstreeks bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir indienen. Dit kan zowel schriftelijk als via e-mail.

Mw. H Krijnen, (onafhankelijk) klachtenfunctionaris
E-mail klachtenfunctionaris@quasir.nl
Telefoon 06 – 15383716

Postadres
Klachtenfunctionaris
Postbus 2914
3800 GK Amersfoort

Download het klachtenreglement

Privazorg is aangesloten bij Quasir en Stichting Zorggeschil
PrivaZorg voldoet aan de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). We zijn aangesloten bij de klachtenregeling en klachtencommissie van Quasir. Ook zijn we via Quasir aangesloten bij door de minister erkende geschilleninstantie Stichting Zorggeschil.
Zelfstandig zorgverleners (zzp'er) dienen ook te voldoen aan de Wkkgz. We hebben via artikel 3.3 van de huidige raamovereenkomst met zzpérs geregeld dat zij allemaal zijn aangesloten bij de klachtenregeling. Zo voldoen de zzp'ers waar wij mee samenwerken in dit kader aan de Wkkgz. 

© puntjesopde-i.nl